• Posted: 11 เมษายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,038 ครั้ง

ประกาศรับสมัครงานโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ด้วยโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้เป็นลูกจ้างรายเดือนโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งมีรายละเอียดดัง่อไปนี้

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง  

        1.1  คุณสมบัติ

              - เพศ ชาย,หญิง

              - อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

        1.2 วุฒิการศึกษา

              - ปวช,ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่ โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โทร 043-722101,043-722118 ต่อ 267 ทุกวันไม่เว้นวันวันหยุดราชการ