• Posted: 27 มีนาคม 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 911 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สมภาษณ์) คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในวันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้