• Posted: 13 มีนาคม 2562
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,291 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ คลิก