• Posted: 02 พฤศจิกายน 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,459 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งอาจารย์

                   การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก  ไปรายงานตัวภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์