• Posted: 30 ตุลาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,149 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)จะดำเนินการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา