• Posted: 24 ตุลาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 738 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.