• Posted: 05 กรกฏาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 3,495 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  12 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  12 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่