• Posted: 23 พฤษภาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,488 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่   30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่