• Posted: 06 มีนาคม 2561
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,603 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเlพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไปรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่