• Posted: 05 มีนาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,989 ครั้ง

โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือนของโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือนของโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่รับ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การรับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นและสมัครได้ที่โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร.043 - 722101 , 043-722118 ต่อ 267 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ