• Posted: 21 ธันวาคม 2560
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,923 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ตำแหน่งอาจารย์

 

                   การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุครั้งแรก  ไปรายงานตัวภายในวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น.

ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัย   ถือว่าท่านสละสิทธิ์