• Posted: 17 พฤศจิกายน 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,905 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ด้านดนตรี)
 
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  22 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560