• Posted: 13 พฤศจิกายน 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,258 ครั้ง

ประกาศแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2560

ยกเลิก รหัสตำแหน่ง 102 อาจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม