• Posted: 03 พฤศจิกายน 2560
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,140 ครั้ง

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ 1 อัตรา