• Posted: 15 พฤษภาคม 2566
 • By: งานประชาสัมพันธ์
 • เปิดอ่าน: 803 ครั้ง

ขั้นตอนการนำส่งเอกสารและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สถานที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คลิกดูแผนที่