• Posted: 29 ธันวาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,853 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่ วันที่ 5 – 8 มกราคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศนี้