• Posted: 03 กรกฏาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 189 ครั้ง

ขอเชิญร่วมอบรม การเตรียมความพร้อมในการรับรองการประเมินหลักสูตร TQR และผลการประเมิน IQA ที่มีผลกระทบต่อบัญฑิต

.