• Posted: 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 247 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์