• Posted: 02 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 208 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์