• Posted: 01 กุมภาพันธ์ 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 338 ครั้ง

โครงการสืบสานประเพณีเล่นว่าว จับเข่าฟังเสียงสนู เว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการสืบสานประเพณีเล่นว่าว จับเข่าฟังเสียงสนู เว้าสู่กันฟังแบบวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ณ แก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ก.พ.2561 

1.แข่งว่าวพื้นบ้าน (ระดับประถม มัธยม และประชาชนทั่วไป)

2.แข่งว่าวแฟนซี (ระดับประถม มัธยม และประชาชนทั่วไป)

3.แข่งสนูลีลา (ระดับประถม มัธยม และประชาชนทั่วไป)

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ ตึก 10 ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขัน
  2. ดาวน์โหลดกติกาว่าวสนู
  3. ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขัน