• Posted: 12 กุมภาพันธ์ 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 337 ครั้ง

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปวรุณ & ตลาดนัดศิลปะ @ART ครั้งที่ 4 วันที่ 11-12 ก.พ. 2563

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปวรุณ & ตลาดนัดศิลปะ @ART ครั้งที่ 4 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์เผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการศิลปะ สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ และงานวิจัยในด้านศิลปะ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป

สามารถชมผลงานในวันที่ 11-12 ก.พ. 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 
ศิลปวรุณ & ตลาดนัดศิลปะ @ART ครั้งที่ 4

ศิลปวรุณ & ตลาดนัดศิลปะ

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020