• Posted: 04 พฤศจิกายน 2562
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,119 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 

วันที่ 11-12 มีนาคม 2563