• Posted: 22 มิถุนายน 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 2,087 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ สมัครได้โดยตรงที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฏาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ

สมัครได้โดยตรงที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กรกฏาคม 2561

โทร.043-712164, 043-722118 ต่อ 304