• Posted: 11 มิถุนายน 2558
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,573 ครั้ง

ข่าวพระวรุณ 076

มรม. เปิดโอกาสให้ชาวตักสิลา (มหาสารคาม) เข้าสู่บรรยากาศการศึกษาต่อและการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทุกคนถ้าประสงค์จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ปลื้ม มรม. โดยสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ติด  5 อันดับแรก Admission ที่นักเรียนมา
แข่งขันเข้าศึกษาต่อสูงสุดปีการศึกษา 2558   1 : 59   ของอัตราจำนวนรับนักศึกษา