• Posted: 11 มิถุนายน 2558
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,421 ครั้ง

ข่าวพระวรุณ 069

รวมน้ำใจมหาสารคามช่วยพี่น้องเนปาล เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้