• Posted: 09 พฤศจิกายน 2561
  • By: Webmaster
  • เปิดอ่าน: 308 ครั้ง

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอนภาคสอง สมัยที่ 71 ภาคปกติและภาคค่ำ พร้อมกับประกาศสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา คณะนิติศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอนภาคสอง สมัยที่ 71 ภาคปกติและภาคค่ำ พร้อมกับประกาศสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา