• Posted: 09 พฤศจิกายน 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 512 ครั้ง

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอนภาคสอง สมัยที่ 71 ภาคปกติและภาคค่ำ พร้อมกับประกาศสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา คณะนิติศาสตร์

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอนภาคสอง สมัยที่ 71 ภาคปกติและภาคค่ำ พร้อมกับประกาศสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัญฑิตสภา