• Posted: 09 กรกฏาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 534 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2561