• Posted: 26 มกราคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 762 ครั้ง

กำหนดประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม