• Posted: 27 พฤศจิกายน 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 439 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2566