• Posted: 21 พฤศจิกายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 462 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการประเมินและพิจารณาคัดเลือกระหว่าง วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่และรายละเอียดการคัดเลือกตามตารางแนบท้ายประกาศนี้