• Posted: 16 พฤศจิกายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 551 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นั้น        บัดนี้ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด