• Posted: 03 พฤศจิกายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 674 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันใน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 - 16.30 น. สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามตารางการสอบแนบท้ายประกาศนี้