• Posted: 11 ตุลาคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 769 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เพิ่มเติม

ประกาศเพิ่มเติมโดยให้สามารถนำส่งนำส่งเอกสารผลงานในการสมัคร ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ผู้นั้นต้องมายื่นใบสมัครในระยะเวลา ระหว่างวันที่ 9 -12 ตุลาคม 2566