• Posted: 06 ตุลาคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 725 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคลากรภายในเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เพิ่มเติม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งกำหนดรับสมัครบุคลากรภายในตำแหน่งอาจารย์จำนวน 5 อัตรา นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศอัตราที่รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้