• Posted: 02 ตุลาคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,148 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคลากรภายในเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (สายสนับสนุน) เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศ