• Posted: 15 สิงหาคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 687 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 2/2566 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้