• Posted: 20 กรกฏาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,866 ครั้ง

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Show and Share 2023

สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานการบริการวิชาการสู่ชุมชนของหน่วยงานภายใน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Show and Share 2023 สำนักบริการวิชาการ" วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม