• Posted: 11 กรกฏาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 463 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. 2566