• Posted: 28 มิถุนายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 485 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566   เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566