• Posted: 22 มิถุนายน 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 384 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2566