• Posted: 08 มิถุนายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 737 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดตามประกาศนี้