• Posted: 02 มิถุนายน 2566
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 1,719 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566

การลงทะเบียนเรียน  ประจำปีการศึกษา 1/2566  กำหนดดังนี้

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ยืนยันลงทะเบียนเรียนออนไลน์  วันที่ 5-9 มิถุนายน 2566
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ยืนยันลงทะเบียนเรียนออนไลน์  วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

คลิ๊กลงทะเบียน ที่นี่

*หมายเหตุ* 

    1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามวันที่กำหนด เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ลด ในระบบการลงทะเบียนได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566