• Posted: 31 พฤษภาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 589 ครั้ง

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ไขข้อข้องใจกับการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียน ว.119, ว.124, ว.125 ว.128, ว159 และ ว.1459 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด

สพท. 23/2566