• Posted: 26 เมษายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,070 ครั้ง

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดหัวเรื่องครั้งที่ประกาศ และชื่อตำแหน่งรหัสหน่วยงานที่สมัคร 66212582 มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขตามประกาศนี้