• Posted: 24 มีนาคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,799 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1/2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา จ้างด้วยเงินงบประมาณรายได้ เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 – 17 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://work.rmu.ac.th/ เท่านั้น