• Posted: 24 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 815 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (อย่างไม่เป็นทางการ) พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (อย่างไม่เป็นทางการ) พ.ศ. 2566