• Posted: 21 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 847 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สายสนับสนุน พ.ศ.2566