• Posted: 21 มีนาคม 2566
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 793 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ.2566