• Posted: 05 มีนาคม 2566
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 848 ครั้ง

ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานจากเงินทุนทำงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 สมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566

รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานจากเงินทุนทำงานวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับบริจาคทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนเป็นทุนทำงานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรทุนทำงานจากเงินทุนทำงานวันไหว้ครูให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเรียน
 
ทั้งนี้ได้จัดสรรเป็นทุนทำงาน จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทำงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 100 ชั่วโมง เพื่อให้การพิจารณาผู้รับทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
 
- ส่งใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแนะแนวสนเทศและอาชีพ อาคารกองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
สามารถดาวน์โลดเอกสารได้ที่ :: https://shorturl.asia/J10cw
- หรือสมัครออนไลน์ และนำเอกสารส่งวันเข้าสัมภาษณ์ได้เลย ที่ :: https://shorturl.asia/u8SgC
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: https://shorturl.asia/mpWoa