• Posted: 12 มกราคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,579 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น 

ปรากฏไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด