• Posted: 12 มกราคม 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 967 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้